Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 20 của 20
 1. #11
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Season 3

  1.http://www.mediafire.com/?h4netp42phhgmuz
  2.http://www.mediafire.com/?94848vlbqed894b
  3.http://www.mediafire.com/?yg3n6wkrf9uwc73
  4.http://www.mediafire.com/?foyvoiuiagvaq60
  5.http://www.mediafire.com/?9zorhst7x25l6zc
  6.http://www.mediafire.com/?gksysql9czkrnd3
  7.http://www.mediafire.com/?xx5xxifud3hm48w
  8.http://www.mediafire.com/?oyq484dfgn485dd
  9.http://www.mediafire.com/?2rdicyci48xwt8b
  10.http://www.mediafire.com/?19wwkyj1q51w1lb
  11.http://www.mediafire.com/?db7nxr0z34ook22
  12.http://www.mediafire.com/?fv8na94p6g9kcxd
  13.http://www.mediafire.com/?v4y6wk82dm5tjez
  14.http://www.mediafire.com/?g8iba9sbx5ao538
  15.http://www.mediafire.com/?ne5q14std4qexgd
  16.http://www.mediafire.com/?wzo650tx76h8yxk
  17.http://www.mediafire.com/?qx9d6c5x3bpcymx
  18.http://www.mediafire.com/?a7neb56aooks07f
  19.http://www.mediafire.com/?1phf3uxamgsalli
  20.http://www.mediafire.com/?rz06tbazo21m911
  21.http://www.mediafire.com/?6ca0e24plw8grz7
  22.http://www.mediafire.com/?2ydtzktwmy79wkg​
  Pass: jt-blog.com
  Sub: http://subscene.com/vietnamese/Smallville--Third-Season/subtitle-463996.aspx

 2. #12
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  32
  Season 5

  1.http://www.mediafire.com/?zhnl7ja6yndydch
  2.http://www.mediafire.com/?0zlmfdbanmfh297
  3.http://www.mediafire.com/?rp66bg3cav460mg
  4.http://www.mediafire.com/?8tmv3utkcvzsnhs
  5.http://www.mediafire.com/?djudxgr99177zoc
  6.http://www.mediafire.com/?3sc0jrffqvbp1dm
  7.http://www.mediafire.com/?pq1vdf2hcaov9c1
  8.http://www.mediafire.com/?174qip6q4948kzv
  9.http://www.mediafire.com/?oz5san10d210smr
  10.http://www.mediafire.com/?b147cknvoo1gbkp
  11.http://www.mediafire.com/?kj235m3qod2s2sy
  12.http://www.mediafire.com/?78rjlx1vcdhwoet
  13.http://www.mediafire.com/?fxc99dqlblue11i
  14.http://www.mediafire.com/?ggrsfbm91vm2tlf
  15.http://www.mediafire.com/?3reh5x3fjqpfqly
  16.http://www.mediafire.com/?82to3f02u2hcwuv
  17.http://www.mediafire.com/?7s4x9qwjwx3aqkl
  18.http://www.mediafire.com/?lc9zv14v8mwiog6
  19.http://www.mediafire.com/?6zhwe4i61s1uo58
  20.http://www.mediafire.com/?7vya995ds54s333
  21.http://www.mediafire.com/?vo3ijvei5a8hx54
  22.http://www.mediafire.com/?s0pq4u3yt5mw1nv​
  Pass: jt-blog.com
  Sub: http://subscene.com/vietnamese/Smallville--Fifth-Season/subtitle-463998.aspx

 3. #13
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Season 6

  1.http://www.mediafire.com/?7yjjn2ipf2jazo6
  2.http://www.mediafire.com/?pdnkp6dbi3g3flg
  3.http://www.mediafire.com/?to814ph84ps1w7g
  4.http://www.mediafire.com/?cj8e0jn425g53ec
  5.http://www.mediafire.com/?p0anz30ucw730dc
  6.http://www.mediafire.com/?4ytzs464td34by0
  7.http://www.mediafire.com/?yk6986a880cc197
  8.http://www.mediafire.com/?95uzbo2ca6ks686
  9.http://www.mediafire.com/?or3a899x1b5q19c
  10.http://www.mediafire.com/?cg43yr8gtduau19
  11.http://www.mediafire.com/?cavyzlm78a4mmg1
  12.http://www.mediafire.com/?9cltomtwpkjs718
  13.http://www.mediafire.com/?676su91q1638ab1
  14.http://www.mediafire.com/?lrdwa48d7qfa7k5
  15.http://www.mediafire.com/?z1xpt791zg61shu
  16.http://www.mediafire.com/?uxe43sn5vkh5e93
  17.http://www.mediafire.com/?atr9a7w6062wwpy
  18.http://www.mediafire.com/?ocaxiy1mrh6se18
  19.http://www.mediafire.com/?6dqt82b02jimbt7
  20.http://www.mediafire.com/?d8d0u4lvshe4zmt
  21.http://www.mediafire.com/?w21tnr63v960um2
  22.http://www.mediafire.com/?t66apk8aee63eey​
  Pass: jt-blog.com
  Sub: http://subscene.com/vietnamese/Smallville-Sixth-Season/subtitle-463999.aspx

 4. #14
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  22
  Season 7

  1.http://www.mediafire.com/?e8cfvn7votklq0x
  2.http://www.mediafire.com/?uq6br9i3ryhwdc2
  3.http://www.mediafire.com/?xch81pd6s8rah1h
  4.http://www.mediafire.com/?b7y022dp288b66l
  5.http://www.mediafire.com/?n8k424te4bq8lyb
  6.http://www.mediafire.com/?alu4kwydkoqd4j7
  7.http://www.mediafire.com/?n3t0u740vupf33h
  8.http://www.mediafire.com/?wqh0hc7k344ldeh
  9.http://www.mediafire.com/?9oa9q2a5h00m280
  10.http://www.mediafire.com/?t7lgiogdwb1gwnn
  11.http://www.mediafire.com/?q2dojbj1qane2q2
  12.http://www.mediafire.com/?c9aptoh7jx9w9t7
  13.http://www.mediafire.com/?0j0t8f6w9qb0qkt
  14.http://www.mediafire.com/?412k09h71pnty20
  15.http://www.mediafire.com/?ceepic31a5on27i
  16.http://www.mediafire.com/?gb3v255og36jzch
  17.http://www.mediafire.com/?96vqhdquhzicr4j
  18.http://www.mediafire.com/?yxa14cviftrlbfr
  19.http://www.mediafire.com/?cfj5cqu7kllaycm
  20.http://www.mediafire.com/?kltswf88yw2hna1​
  Pass: jt-blog.com
  Sub: http://subscene.com/vietnamese/Smallville-Seventh-Season/subtitle-464001.aspx

 5. #15
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Season 8

  1.http://www.mediafire.com/?cpnry11hh6i9bws
  2.http://www.mediafire.com/?jo4759jw2c13a6b
  3.http://www.mediafire.com/?6944fvf6zf40k43
  4.http://www.mediafire.com/?csosshvfd6ceo4h
  5.http://www.mediafire.com/?79rjqju7t8y7sgg
  6.http://www.mediafire.com/?j9bya2b41tg49rd
  7.http://www.mediafire.com/?q8yapmcysyhnbbl
  8.http://www.mediafire.com/?4mjd2z1l80s5u2w
  9.http://www.mediafire.com/?59xmtz8aii4iyy4
  10.http://www.mediafire.com/?390d3bkzb73d6vq
  11.http://www.mediafire.com/?wpgh38trcwc1odr
  12.http://www.mediafire.com/?ylb53q5yl9d979c
  13.http://www.mediafire.com/?1uethpvxas723hn
  14.http://www.mediafire.com/?g0id7mhvx5vq0t1
  15.http://www.mediafire.com/?n8wwdto8acbg34l
  16.http://www.mediafire.com/?5fce44rr1w5fl7r
  17.http://www.mediafire.com/?egg0g2y8pg0pb96
  18.http://www.mediafire.com/?opo97wjr77kmosd
  19.http://www.mediafire.com/?lrk0svfc13m7tgs
  20.http://www.mediafire.com/?d5iogaghbdzpjhu
  21.http://www.mediafire.com/?zmdz26hib5h3zzf
  22.http://www.mediafire.com/?8k93ecg95d7m1ko​
  Pass: jt-blog.com
  Sub: http://subscene.com/vietnamese/Smallville-Eighth-Season/subtitle-464003.aspx

 6. #16
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  1
  Season 9

  Episode 01
  http://www.mediafire.com/?a2883f2e0jg3ngk
  http://www.mediafire.com/?rivm4264enh8nmz
  Episode 02
  http://www.mediafire.com/?7e4mu0i7i3ddyrc
  Episode 03
  http://www.mediafire.com/?ufak43gwljrk9ze
  http://www.mediafire.com/?7m98s48r6dwcpwb
  Episode 04
  http://www.mediafire.com/?x13s3v55clycyaj
  http://www.mediafire.com/?cl526h84djkoz1h
  Episode 05
  http://www.mediafire.com/?of1r87nr0f3lh45
  http://www.mediafire.com/?5qrzmch15cifb5k
  Episode 06
  http://www.mediafire.com/?x1otiuimo968d30
  http://www.mediafire.com/?4p0fqncqih2o5qn
  Episode 07
  http://www.mediafire.com/?05162rh90md3rgt
  http://www.mediafire.com/?ovhko9ccjljmdwu
  Episode 08
  http://www.mediafire.com/?0ic7ppstea5t854
  http://www.mediafire.com/?9rk2jit08cousdc
  Episode 09
  http://www.mediafire.com/?pqykr8ym7cdj89m
  Episode 10
  http://www.mediafire.com/?xw1xhz1kohjngxg
  Episode 11
  http://www.mediafire.com/?1cz1drz5f87fy27
  http://www.mediafire.com/?cu2doe961d4944b
  Episode 12
  http://www.mediafire.com/?5c9vdd8wvveq3u6
  Episode 13
  http://www.mediafire.com/?dfbla5ulwllh4ly
  Episode 14
  http://www.mediafire.com/?8i12wdcapl5lcfa
  Episode 15
  http://www.mediafire.com/?u7d83c5ukyf32l8
  http://www.mediafire.com/?wmygf8fugmflf84
  Episode 16
  http://www.mediafire.com/?sht0eri49iu9bi4
  http://www.mediafire.com/?9bz85bq49fcjb08
  Episode 17
  http://www.mediafire.com/?z0b4nxvzi7cxl6m
  http://www.mediafire.com/?6s17b1ctddvrdu6
  Episode 18
  http://www.mediafire.com/?xa506d14h75cn2d
  http://www.mediafire.com/?cb4pjqdzf5mkkwg
  Episode 19
  http://www.mediafire.com/?52akynrcvl5lad1
  Episode 20
  http://www.mediafire.com/?p5nk51m7bicyqv7
  http://www.mediafire.com/?7xg8oxs4u8u8szc
  Episode 21
  http://www.mediafire.com/?800dj34etnyngh0
  http://www.mediafire.com/?69fu6vr16dzlul4​
  Pass: jt-blog.com
  Sub: http://subscene.com/vietnamese/Smallville-Ninth-Season/subtitle-464004.aspx


  P/s: Riêng đối với cái này thì dùng phần mềm FFSJ or HJsplit nối file lại xem như thường ^^!
  FFSJ: http://www.mediafire.com/?4lhs3ui4qpi0bnn

 7. #17
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Season 10

  Episode 01
  http://www.mediafire.com/?giui3e91nh49twa
  http://www.mediafire.com/?c9lqljlee9ibl8y
  Episode 02
  http://www.mediafire.com/?1c28ca0a2h84c2c
  http://www.mediafire.com/?evhbv8r1xt0l5rg
  Episode 03
  http://www.mediafire.com/?jebmjt42hazm2dj
  http://www.mediafire.com/?cgm0wg02g0ot2uz
  Episode 04
  http://www.mediafire.com/?izlcz1pgbvex218
  http://www.mediafire.com/?iqs5dpdc2bhepgr
  Episode 05
  http://www.mediafire.com/?8qy9oxhj4ycrj6o
  http://www.mediafire.com/?6d339q684ab0tw6
  Episode 06
  http://www.mediafire.com/?44upzo4cl5p8f7z
  http://www.mediafire.com/?e54afwz542i1qe9
  Episode 07
  http://www.mediafire.com/?o5qaw4xjpct6aw6
  http://www.mediafire.com/?rfijo2bg2ujy7ao
  Episode 08
  http://www.mediafire.com/?0o0a7pjmi5bbx03
  http://www.mediafire.com/?uafrmjvwni32wkk
  Episode 09
  http://www.mediafire.com/?9iea0ovgobu8c1e
  http://www.mediafire.com/?0byrn1mif32mdna
  Episode 10
  http://www.mediafire.com/?s5jdcim53ictt8q
  http://www.mediafire.com/?e1e4zmtq9spwqps
  Episode 11
  http://www.mediafire.com/?rfl1c5io08ll7md
  http://www.mediafire.com/?u0e1d7fmzvza5uv
  Episode 12
  http://www.mediafire.com/?n8lcaiagm4m43ug
  http://www.mediafire.com/?s8v8k4yhcve98rp
  Episode 13
  http://www.mediafire.com/?0s8q5sfd5yzgm5s
  http://www.mediafire.com/?db5uoh01gnv18nu
  Episode 14
  http://www.mediafire.com/?bbmdbv6ai8meu2h
  http://www.mediafire.com/?z9g219g5xy4w8nc
  Episode 15
  http://www.mediafire.com/?6cpr6zg0c68985c
  http://www.mediafire.com/?2sxcrf38kleybbo
  Episode 16
  http://www.mediafire.com/?gbdlj3tbhr5wdew
  http://www.mediafire.com/?siqlmcvb8dek3yv
  Episode 17
  http://www.mediafire.com/?vnivtdt174zkbbr
  http://www.mediafire.com/?u69gs8jbjvwyk5f
  Episode 18
  http://www.mediafire.com/?6548ydgtse4etmd
  http://www.mediafire.com/?nsrcj4x0tzo7nif
  Episode 19
  http://www.mediafire.com/?8mc689691d51kdt
  http://www.mediafire.com/?qqudwi40cn94a94
  Episode 20
  http://www.mediafire.com/?fbf4bozbqz4hc6f
  http://www.mediafire.com/?91y18cyq6ri8zwo
  Episode 21 - 22
  http://www.mediafire.com/?icbixbac2zg7ydv
  http://www.mediafire.com/?u2vpl2d8ypd1epo
  http://www.mediafire.com/?57b8bcg2j76s44s
  http://www.mediafire.com/?1xyoojw44aayujp​
  Pass: jt-blog.com
  Sub: http://subscene.com/vietnamese/Smallville-Tenth-Season/subtitle-464005.aspx


  P/s: Riêng đối với cái này thì dùng phần mềm FFSJ or HJsplit nối file lại xem như thường ^^!
  FFSJ: http://www.mediafire.com/?4lhs3ui4qpi0bnn

 8. #18
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Có link nào die thì báo cho mình nhá ^^!

 9. #19
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Season 10

  Episode 01
  http://www.mediafire.com/?giui3e91nh49twa
  http://www.mediafire.com/?c9lqljlee9ibl8y
  Episode 02
  http://www.mediafire.com/?1c28ca0a2h84c2c
  http://www.mediafire.com/?evhbv8r1xt0l5rg
  Episode 03
  http://www.mediafire.com/?jebmjt42hazm2dj
  http://www.mediafire.com/?cgm0wg02g0ot2uz
  Episode 04
  http://www.mediafire.com/?izlcz1pgbvex218
  http://www.mediafire.com/?iqs5dpdc2bhepgr
  Episode 05
  http://www.mediafire.com/?8qy9oxhj4ycrj6o
  http://www.mediafire.com/?6d339q684ab0tw6
  Episode 06
  http://www.mediafire.com/?44upzo4cl5p8f7z
  http://www.mediafire.com/?e54afwz542i1qe9
  Episode 07
  http://www.mediafire.com/?o5qaw4xjpct6aw6
  http://www.mediafire.com/?rfijo2bg2ujy7ao
  Episode 08
  http://www.mediafire.com/?0o0a7pjmi5bbx03
  http://www.mediafire.com/?uafrmjvwni32wkk
  Episode 09
  http://www.mediafire.com/?9iea0ovgobu8c1e
  http://www.mediafire.com/?0byrn1mif32mdna
  Episode 10
  http://www.mediafire.com/?s5jdcim53ictt8q
  http://www.mediafire.com/?e1e4zmtq9spwqps
  Episode 11
  http://www.mediafire.com/?rfl1c5io08ll7md
  http://www.mediafire.com/?u0e1d7fmzvza5uv
  Episode 12
  http://www.mediafire.com/?n8lcaiagm4m43ug
  http://www.mediafire.com/?s8v8k4yhcve98rp
  Episode 13
  http://www.mediafire.com/?0s8q5sfd5yzgm5s
  http://www.mediafire.com/?db5uoh01gnv18nu
  Episode 14
  http://www.mediafire.com/?bbmdbv6ai8meu2h
  http://www.mediafire.com/?z9g219g5xy4w8nc
  Episode 15
  http://www.mediafire.com/?6cpr6zg0c68985c
  http://www.mediafire.com/?2sxcrf38kleybbo
  Episode 16
  http://www.mediafire.com/?gbdlj3tbhr5wdew
  http://www.mediafire.com/?siqlmcvb8dek3yv
  Episode 17
  http://www.mediafire.com/?vnivtdt174zkbbr
  http://www.mediafire.com/?u69gs8jbjvwyk5f
  Episode 18
  http://www.mediafire.com/?6548ydgtse4etmd
  http://www.mediafire.com/?nsrcj4x0tzo7nif
  Episode 19
  http://www.mediafire.com/?8mc689691d51kdt
  http://www.mediafire.com/?qqudwi40cn94a94
  Episode 20
  http://www.mediafire.com/?fbf4bozbqz4hc6f
  http://www.mediafire.com/?91y18cyq6ri8zwo
  Episode 21 - 22
  http://www.mediafire.com/?icbixbac2zg7ydv
  http://www.mediafire.com/?u2vpl2d8ypd1epo
  http://www.mediafire.com/?57b8bcg2j76s44s
  http://www.mediafire.com/?1xyoojw44aayujp​
  Pass: jt-blog.com
  Sub: http://subscene.com/vietnamese/Smallville-Tenth-Season/subtitle-464005.aspx


  P/s: Riêng đối với cái này thì dùng phần mềm FFSJ or HJsplit nối file lại xem như thường ^^!
  FFSJ: http://www.mediafire.com/?4lhs3ui4qpi0bnn

 10. #20
  Ngày tham gia
  Dec 2016
  Bài viết
  16
  Phim này ngày trước xem mãi giờ mới thấy full các phần cảm ơn bạn chủ thớt nhé

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Các Chủ đề tương tự

 1. 230 lời giải về bệnh tật trẻ em
  Bởi hungvukcr1 trong diễn đàn Văn học
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-09-2017, 01:56 PM
 2. [MF/VietSub] Mặt trận Thái Bình Dương!!
  Bởi yeubongda1102 trong diễn đàn Hành động - Chiến tranh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-03-2016, 11:39 PM
 3. 10 điều trẻ học được khi đi du lịch
  Bởi no2401 trong diễn đàn Kỹ năng mềm
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-07-2012, 02:23 AM
 4. Những câu trả lời hay và dở khi trả lời phỏng vấn
  Bởi UyenVy trong diễn đàn Kỹ năng xin việc
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-20-2012, 06:08 PM
 5. [TUT] Hiệu ứng ma trận vs pts
  Bởi kuvuong trong diễn đàn Đồ Hoạ - Photoshop
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-22-2012, 06:17 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •