xử lý chất thải công nghiệp thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải gian nguy tại các cửa hàng, cơ sở phân phối không chấp hành pháp luật lao lý bảo vệ môi trường. đa số các công ty đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy hiểm là sai phạm, song có thể vì giá tiền xử lý cao nên công ty hoặc cá nhân có bổn phận đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

bây giờ, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 tập đoàn, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hiểm theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng giá thành xử lý chất thải nguy hại mà đại lý bỏ ra để thuê các công ty chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tác dụng thu gom, xử lý nguồn thải nguy khốn phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, đồ vật lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hiểm kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải gian nguy phải phục vụ các yêu cầu khoa học, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hiểm phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin online để xác định địa điểm và khắc ghi hành trình vận chuyển chất thải nguy khốn; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hiểm và trạm trung chuyển chất thải nguy khốn phải đáp ứng các yêu cầu khoa học, quy trình quản lý điều khoản;

công sở, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy nan phải xây dựng toàn bộ các nội dung về quy trình vận hành bình yên các hệ thống, phương tiện, trang bị; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an ninh công lao và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi hoàn thành tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá tốt nhất xử lý chất thải nguy khốn.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại