Trang 25 của 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 15232425262735 ... CuốiCuối
Kết quả 241 đến 250 của 442
 1. #241
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi thanhkl01
  đồ họa đẹp lung linh.
  dưới bàn tay of EA mà game nào mà chã dẹp

 2. #242
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi thanhkl01
  đồ họa đẹp lung linh.
  đẹp nhưng mỗi tội chơi dễ quá
  ai hơi tù

 3. #243
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  6
  Trích dẫn Gửi bởi kanzakyharias
  đẹp nhưng mỗi tội chơi dễ quá
  ai hơi tù
  gặp màn nào khó hay chán cảnh bắn giết thì shift+w.[IMG]smiles/smilev/big_smile.gif[/IMG]

 4. #244
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi thanhkl01
  gặp màn nào khó hay chán cảnh bắn giết thì shift+w.[IMG]smiles/smilev/big_smile.gif[/IMG]
  cái này là chiêu thứ 36 of bác Trư bà [IMG]smiles/smilev/boss.gif[/IMG]

 5. #245
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0
  System Information
  ------------------
  Time of this report: 7/28/2015, 11:40:11
  Machine name: KUN-PC
  Operating System: Windows 7 Home Basic 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150316-1654)
  Language: Vietnamese (Regional Setting: Vietnamese)
  System Manufacturer: Acer
  System Model: Aspire 4830
  BIOS: InsydeH2O Version V1.07
  Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz (4 CPUs), ~2.3GHz
  Memory: 4096MB RAM
  Available OS Memory: 3948MB RAM
  Page File: 3067MB used, 95798MB available
  Windows Dir: C:\Windows
  DirectX Version: DirectX 11
  DX Setup Parameters: Not found
  User DPI Setting: Using System DPI
  System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
  DWM DPI Scaling: Disabled
  DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode

  ------------
  DxDiag Notes
  ------------
  Display Tab 1: No problems found.
  Sound Tab 1: No problems found.
  Input Tab: No problems found.

  --------------------
  DirectX Debug Levels
  --------------------
  Direct3D: 0/4 (retail)
  DirectDraw: 0/4 (retail)
  DirectInput: 0/5 (retail)
  DirectMusic: 0/5 (retail)
  DirectPlay: 0/9 (retail)
  DirectSound: 0/5 (retail)
  DirectShow: 0/6 (retail)

  ---------------
  Display Devices
  ---------------
  Card name: Intel(R) HD Graphics 3000
  Manufacturer: Intel Corporation
  Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
  DAC type: Internal
  Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_054F1025&REV_09
  Display Memory: 1760 MB
  Dedicated Memory: 128 MB
  Shared Memory: 1632 MB
  Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
  Monitor Name: Generic PnP Monitor
  Monitor Model: unknown
  Monitor Id: INL0017
  Native Mode: 1366 x 768(p) (59.996Hz)
  Output Type: Internal
  Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumd3 2,igd10umd32,igd10umd32
  Driver File Version: 9.17.0010.3517 (English)
  Driver Version: 9.17.10.3517
  DDI Version: 10.1
  Driver Model: WDDM 1.1
  Driver Attributes: Final Retail
  Driver Date/Size: 3/20/2014 22:40:46, 12617728 bytes
  WHQL Logo'd: Yes
  WHQL Date Stamp:
  Device Identifier: {D7B78E66-4256-11CF-287E-4525B7C2C435}
  Vendor ID: 0x8086
  Device ID: 0x0116
  SubSys ID: 0x054F1025
  Revision ID: 0x0009
  Driver Strong Name: oem16.inf:Intel.Mfg.NTamd64:iSNBM0:9.17.10.3517ci\ven_8086&dev_0116
  Rank Of Driver: 00E02001
  Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C
  Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
  {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
  {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
  {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
  {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
  {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
  {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
  {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
  {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
  {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
  {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
  {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
  {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
  {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
  {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
  {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
  D3D9 Overlay: Supported
  DXVA-HD: Supported
  DDraw Status: Enabled
  D3D Status: Enabled
  AGP Status: Enabled

  -------------
  Sound Devices
  -------------
  Description: Speakers (Conexant High Definition Audio)
  Default Sound Playback: Yes
  Default Voice Playback: Yes
  Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_506C&SUBSYS_1025054F& REV_1000
  Manufacturer ID: 1
  Product ID: 100
  Type: WDM
  Driver Name: CHDRT64.sys
  Driver Version: 8.54.0006.0000 (Vietnamese)
  Driver Attributes: Final Retail
  WHQL Logo'd: Yes
  Date and Size: 3/17/2011 14:10:48, 1584256 bytes
  Other Files:
  Driver Provider: Conexant
  HW Accel Level: Basic
  Cap Flags: 0xF1F
  Min/Max Sample Rate: 100, 200000
  Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
  Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
  HW Memory: 0
  Voice Management: No
  EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
  I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
  Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No

  ---------------------
  Sound Capture Devices
  ---------------------
  Description: Microphone (Conexant High Definition Audio)
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
  Driver Name: CHDRT64.sys
  Driver Version: 8.54.0006.0000 (Vietnamese)
  Driver Attributes: Final Retail
  Date and Size: 3/17/2011 14:10:48, 1584256 bytes
  Cap Flags: 0x1
  Format Flags: 0xFFFFF

  -------------------
  DirectInput Devices
  -------------------
  Device Name: Mouse
  Attached: 1
  Controller ID: n/a
  Vendor/Product ID: n/a
  FF Driver: n/a

  Device Name: Keyboard
  Attached: 1
  Controller ID: n/a
  Vendor/Product ID: n/a
  FF Driver: n/a

  Poll w/ Interrupt: No

  -----------
  USB Devices
  -----------
  + USB Root Hub
  | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1C26
  | Matching Device ID: usb
  oot_hub20
  | Service: usbhub
  | Driver: usbhub.sys, 11/27/2013 08:41:37, 343040 bytes
  | Driver: usbd.sys, 11/27/2013 08:41:03, 7808 bytes
  |
  +-+ Generic USB Hub
  | | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
  | | Location: Port_#0001.Hub_#0002
  | | Matching Device ID: usb\class_09
  | | Service: usbhub
  | | Driver: usbhub.sys, 11/27/2013 08:41:37, 343040 bytes

  ----------------
  Gameport Devices
  ----------------

  ------------
  PS/2 Devices
  ------------
  + Standard PS/2 Keyboard
  | Matching Device ID: *pnp0303
  | Service: i8042prt
  | Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 06:19:57, 105472 bytes
  | Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 08:48:04, 50768 bytes
  |
  + Terminal Server Keyboard Driver
  | Matching Device ID: root
  dp_kbd
  | Upper Filters: kbdclass
  | Service: TermDD
  | Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 06:19:57, 105472 bytes
  | Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 08:48:04, 50768 bytes
  |
  + Samsung PS/2 Port Input Device
  | Matching Device ID: *pnp0f13
  | Upper Filters: ETD
  | Service: i8042prt
  | Driver: ETD.sys, 5/31/2013 17:49:38, 375088 bytes
  | Driver: ETDCtrl.exe, 5/27/2013 17:15:10, 2892080 bytes
  | Driver: ETDApix.dll, 5/27/2013 17:15:20, 2305840 bytes
  | Driver: ETDCmds.dll, 5/27/2013 17:15:20, 2402096 bytes
  | Driver: ETDUninst.dll, 5/27/2013 17:15:22, 2212656 bytes
  | Driver: ETDUn_inst.exe, 5/27/2013 17:15:16, 2441008 bytes
  | Driver: ETDMcpl.dll, 5/27/2013 17:15:22, 9487664 bytes
  | Driver: ETDApi.dll, 5/27/2013 17:15:18, 2259760 bytes
  | Driver: ETDFavorite.dll, 5/27/2013 17:15:22, 2276656 bytes
  | Driver: ETDDeviceInformation.exe, 5/3/2013 23:29:30, 2390832 bytes
  | Driver: ETDCtrlHelper.exe, 5/27/2013 17:15:12, 2247472 bytes
  | Driver: ETDApi32.dll, 5/27/2013 17:15:20, 1661744 bytes
  | Driver: ETDService.exe, 5/27/2013 17:15:14, 99632 bytes
  | Driver: ETD_DLL.dll, 5/27/2013 17:15:24, 2234160 bytes
  | Driver: Button_ClickPad.avi, 3/28/2013 20:43:36, 308920 bytes
  | Driver: Button_SmartPad.avi, 3/28/2013 20:43:38, 287158 bytes
  | Driver: CursorMove_Inertia.avi, 3/28/2013 20:43:36, 273710 bytes
  | Driver: DnD01.avi, 3/28/2013 20:43:36, 386830 bytes
  | Driver: DnD02.avi, 3/28/2013 20:43:36, 448624 bytes
  | Driver: DnD03.avi, 3/28/2013 20:43:36, 411096 bytes
  | Driver: Edge_Auto.avi, 3/28/2013 20:43:36, 1859898 bytes
  | Driver: Edge_Circular.avi, 3/28/2013 20:43:36, 1510538 bytes
  | Driver: Edge_Inertial.avi, 3/28/2013 20:43:38, 1281532 bytes
  | Driver: Edge_Scroll.avi, 3/28/2013 20:43:36, 1922590 bytes
  | Driver: Edge_Scroll_Once.avi, 3/28/2013 20:43:38, 1038524 bytes
  | Driver: Fastkeys.avi, 3/28/2013 20:43:38, 660888 bytes
  | Driver: Rotation_Twist.avi, 3/28/2013 20:43:36, 497300 bytes
  | Driver: Scroll_Auto.avi, 3/28/2013 20:43:38, 1765704 bytes
  | Driver: Scroll_Inertial.avi, 3/28/2013 20:43:36, 1269620 bytes
  | Driver: Scroll_No_FreeScroll.avi, 3/28/2013 20:43:36, 1036824 bytes
  | Driver: Scroll_Only_V.avi, 3/28/2013 20:43:36, 944680 bytes
  | Driver: Swipe_2F_LR_PageUpDown.avi, 3/28/2013 20:43:38, 779626 bytes
  | Driver: Swipe_3F_Down_SwitchWnd.avi, 3/28/2013 20:43:36, 392624 bytes
  | Driver: Swipe_3F_LR_PageupDown.avi, 3/28/2013 20:43:36, 813836 bytes
  | Driver: Swipe_3F_Up_Computer.avi, 3/28/2013 20:43:36, 322098 bytes
  | Driver: Swipe_3F_UpDown_SlideShow.avi, 3/28/2013 20:43:38, 1160506 bytes
  | Driver: Swipe_4F_Down_Desktop.avi, 3/28/2013 20:43:38, 361642 bytes
  | Driver: Swipe_4F_Down_SwitchWnd.avi, 3/28/2013 20:43:36, 1350638 bytes
  | Driver: Swipe_4F_Up_Desktop.avi, 3/28/2013 20:43:36, 317530 bytes
  | Driver: Swipe_4F_Up_SwitchWnd.avi, 3/28/2013 20:43:36, 947004 bytes
  | Driver: Tapping_1F.avi, 3/28/2013 20:43:38, 165402 bytes
  | Driver: Tapping_2F_Middle_Button.avi, 3/28/2013 20:43:36, 498304 bytes
  | Driver: Tapping_2F_Popup.avi, 3/28/2013 20:43:36, 362836 bytes
  | Driver: Zooming.avi, 3/28/2013 20:43:36, 821884 bytes
  | Driver: Clicking_2F.avi, 3/28/2013 20:43:36, 161730 bytes
  | Driver: Scroll_Reverse_H.avi, 3/28/2013 20:43:36, 747490 bytes
  | Driver: Scroll_Reverse_V.avi, 3/28/2013 20:43:36, 764450 bytes
  | Driver: Win8EdgeSwipe_Left.avi, 3/28/2013 20:43:38, 870666 bytes
  | Driver: Win8EdgeSwipe_Right.avi, 3/28/2013 20:43:36, 188036 bytes
  | Driver: Win8EdgeSwipe_Top.avi, 3/28/2013 20:43:36, 352394 bytes
  | Driver: ETDSimpleUI.exe, 5/27/2013 17:15:30, 2087216 bytes
  | Driver: ETDSimpleUI_Win8.exe, 5/27/2013 17:15:30, 2087728 bytes
  | Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 06:19:57, 105472 bytes
  | Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 08:48:27, 49216 bytes
  |
  + Terminal Server Mouse Driver
  | Matching Device ID: root
  dp_mou
  | Upper Filters: mouclass
  | Service: TermDD
  | Driver: termdd.sys, 11/21/2010 10:23:47, 63360 bytes
  | Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 07:00:20, 26624 bytes
  | Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 08:48:27, 49216 bytes

  ------------------------
  Disk & DVD/CD-ROM Drives
  ------------------------
  Drive: C:
  Free Space: 4.8 GB
  Total Space: 51.2 GB
  File System: NTFS
  Model: ST9750423AS ATA Device

  Drive: D:
  Free Space: 106.9 GB
  Total Space: 332.8 GB
  File System: NTFS
  Model: ST9750423AS ATA Device

  Drive: E:
  Free Space: 34.7 GB
  Total Space: 331.4 GB
  File System: NTFS
  Model: ST9750423AS ATA Device

  Drive: G:
  Model: HTC Android Phone USB Device
  Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (Vietnamese), 11/21/2010 10:23:47, 147456 bytes

  Drive: F:
  Model: MATSHITA DVD-RAM UJ8A2AS ATA Device
  Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (Vietnamese), 11/21/2010 10:23:47, 147456 bytes

  --------------
  System Devices
  --------------
  Name: Synaptics SMBus Driver
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_054F1025&REV_04\3&115 83659&0&FB
  Driver: n/a

  Name: Intel(R) HD Graphics 3000
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_054F1025&REV_09\3&115 83659&0&10
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys, 9.17.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:45, 5363520 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igdumd64.dll, 9.17.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:46, 12617728 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igd10umd64.dll, 9.17.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:43:43, 12859392 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxcmrt64.dll, 2.04.0000.1020 (English), 3/20/2014 22:34:55, 1040384 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfx11cmrt64.dll, 2.04.0000.1020 (English), 3/20/2014 22:34:55, 575488 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxcmjit64.dll, 2.04.0000.1020 (English), 3/20/2014 22:34:55, 3511296 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\IccLibDll_x64.dll, 12/12/2012 15:38:16, 94208 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igcodeckrng600.bin, 12/12/2012 15:38:12, 963452 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igvpkrng600.bin, 12/12/2012 15:38:14, 272928 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igcodeckrng600.bin, 12/12/2012 15:38:12, 963452 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igvpkrng600.bin, 12/12/2012 15:38:14, 272928 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igdde64.dll, 3/20/2014 22:40:45, 99328 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igdde32.dll, 3/20/2014 22:40:39, 78848 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxs64.vp, 3/20/2014 22:48:13, 17074 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxo64.vp, 12/12/2012 15:38:18, 59425 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxc64.vp, 12/12/2012 15:38:18, 59230 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxg64.vp, 12/12/2012 15:38:18, 59398 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxo64_dev.vp, 12/12/2012 15:38:18, 58109 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxc64_dev.vp, 12/12/2012 15:38:18, 59104 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxg64_dev.vp, 12/12/2012 15:38:18, 58796 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxa64.vp, 12/12/2012 15:38:18, 1074 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhxa64.cpa, 12/12/2012 15:38:18, 1981696 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhcp64.dll, 3.00.0001.0016 (English), 12/12/2012 15:38:18, 216064 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\iglhsip64.dll, 3.00.0000.0012 (English), 12/12/2012 15:38:18, 524800 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igdumd32.dll, 9.17.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:40, 11049984 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igfxdv32.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:39:26, 330752 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igd10umd32.dll, 9.17.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:41:08, 11176448 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\iglhcp32.dll, 3.00.0001.0015 (English), 12/12/2012 15:38:18, 180224 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\iglhsip32.dll, 3.00.0000.0012 (English), 12/12/2012 15:38:18, 519680 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe, 9.00.0000.1340 (English), 4/10/2014 03:59:42, 279024 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igfxcmrt32.dll, 2.04.0000.1020 (English), 3/20/2014 22:34:55, 931840 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igfx11cmrt32.dll, 2.04.0000.1020 (English), 3/20/2014 22:34:55, 542720 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igfxcmjit32.dll, 2.04.0000.1020 (English), 3/20/2014 22:34:55, 3121152 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\difx64.exe, 1.04.0002.0000 (English), 4/10/2014 03:59:36, 185840 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\hccutils.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:18, 110592 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:20, 64000 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe, 8.15.0010.3517 (English), 4/10/2014 03:59:40, 515568 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxpph.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 384512 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:18, 126976 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxdev.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:18, 442880 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxdo.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:18, 142336 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxtray.exe, 8.15.0010.3517 (English), 4/10/2014 03:59:41, 172016 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\hkcmd.exe, 8.15.0010.3517 (English), 4/10/2014 03:59:38, 399856 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxress.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:20, 9007616 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxpers.exe, 8.15.0010.3517 (English), 4/10/2014 03:59:39, 442352 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxTMM.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:18, 410624 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll, 8.15.0010.3517 (Vietnamese), 3/20/2014 22:40:18, 175104 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\GfxUI.exe, 8.15.0010.3517 (Vietnamese), 4/10/2014 03:59:37, 5904880 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\GfxUI.exe.config, 12/12/2012 15:40:06, 268 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 3/20/2014 22:40:18, 9728 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxext.exe, 8.15.0010.3517 (English), 4/10/2014 03:59:38, 254960 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxexps.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:17, 28672 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\igfxexps32.dll, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:39:24, 25088 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrara.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 435712 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 428544 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 429056 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 437248 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438784 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 286208 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxresn.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 439808 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438272 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 439808 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 435712 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrhrv.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438784 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrita.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438784 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 432128 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 431104 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438784 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 437760 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438784 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 437760 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438784 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrrom.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 439296 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 439296 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438784 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 437760 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 437760 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 437248 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438272 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrell.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 440320 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 438272 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc, 8.15.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:40:19, 437760 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources, 3/20/2014 22:40:18, 166170 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources, 3/20/2014 22:40:18, 142289 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources, 3/20/2014 22:40:18, 137141 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources, 3/20/2014 22:40:18, 147393 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources, 3/20/2014 22:40:18, 210106 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources, 3/20/2014 22:40:18, 147288 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources, 12/12/2012 15:42:04, 132623 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources, 3/20/2014 22:40:18, 142008 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources, 3/20/2014 22:40:18, 145491 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources, 3/20/2014 22:40:18, 159008 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.hr-HR.resources, 3/20/2014 22:40:18, 141049 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources, 3/20/2014 22:40:18, 143932 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources, 3/20/2014 22:40:18, 149682 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources, 3/20/2014 22:40:18, 163421 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources, 3/20/2014 22:40:18, 148042 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources, 3/20/2014 22:40:18, 137784 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources, 3/20/2014 22:40:18, 144020 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources, 3/20/2014 22:40:18, 142717 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources, 3/20/2014 22:40:18, 144260 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources, 3/20/2014 22:40:18, 142877 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ro-RO.resources, 3/20/2014 22:40:18, 146004 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources, 3/20/2014 22:40:18, 194245 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources, 3/20/2014 22:40:18, 141838 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources, 3/20/2014 22:40:18, 137889 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources, 3/20/2014 22:40:18, 142882 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources, 3/20/2014 22:40:18, 223664 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources, 3/20/2014 22:40:18, 144645 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources, 3/20/2014 22:40:18, 124650 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources, 3/20/2014 22:40:18, 126300 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\ig4icd64.dll, 9.17.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:37:10, 13031424 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWow64\ig4icd32.dll, 9.17.0010.3517 (English), 3/20/2014 22:37:02, 10812928 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\igfxCoIn_v3517.dll, 1.02.0030.0000 (English), 3/27/2014 00:04:12, 116224 bytes

  Name: High Definition Audio Controller
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_054F1025&REV_04\3&115 83659&0&D8
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/21/2010 10:23:47, 122368 bytes

  Name: 2nd Generation Intel(R) Core(TM) Processor Family DRAM Controller - 0104
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0104&SUBSYS_054F1025&REV_09\3&115 83659&0&00
  Driver: n/a

  Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1C16
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C16&SUBSYS_054F1025&REV_B4\3&115 83659&0&E3
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/21/2010 10:23:47, 184704 bytes

  Name: Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
  Device ID: PCI\VEN_1969&DEV_1083&SUBSYS_054F1025&REV_C0\4&14F 0D429&0&00E0
  Driver: n/a

  Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1C14
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C14&SUBSYS_054F1025&REV_B4\3&115 83659&0&E2
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/21/2010 10:23:47, 184704 bytes

  Name: Broadcom 802.11n Network Adapter
  Device ID: PCI\VEN_14E4&DEV_4358&SUBSYS_E040105B&REV_00\4&559 73C9&0&00E1
  Driver: n/a

  Name: Intel(R) HM65 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C49
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C49&SUBSYS_054F1025&REV_04\3&115 83659&0&F8
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 08:48:27, 15424 bytes

  Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1C12
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C12&SUBSYS_054F1025&REV_B4\3&115 83659&0&E1
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/21/2010 10:23:47, 184704 bytes

  Name: Realtek PCIE CardReader
  Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_5209&SUBSYS_054F1025&REV_01\4&A3D EC97&0&00E2
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys, 6.02.8400.28124 (English), 8/3/2012 16:55:34, 340112 bytes
  Driver: C:\Windows\SysWOW64\RtsPStorIcon.dll, 1.00.0008.0000 (English), 8/3/2012 16:55:34, 9888912 bytes

  Name: Intel(R) Management Engine Interface
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_054F1025&REV_04\3&115 83659&0&B0
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys, 9.00.0000.1287 (English), 1/23/2013 21:57:32, 64624 bytes

  Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_054F1025&REV_B4\3&115 83659&0&E0
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/21/2010 10:23:47, 184704 bytes

  Name: Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
  Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_054F1025&REV_04\4&335 A54F4&0&00E3
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS
  usb3xhc.sys, 2.01.0039.0000 (English), 8/27/2012 18:39:20, 226696 bytes
  Driver: C:\Windows\system32
  usb3co3.dll, 2.01.0029.0000 (English), 12/26/2011 08:38:26, 81920 bytes

  Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_054F1025&REV_04\3&115 83659&0&D0
  Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 08:41:11, 53248 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 08:41:11, 325120 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 08:41:37, 343040 bytes

  Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C09
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C09&SUBSYS_054F1025&REV_04\3&115 83659&0&FD
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 08:45:45, 12352 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (Vietnamese), 7/14/2009 08:45:46, 48720 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 08:52:21, 24128 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7601.18231 (Vietnamese), 8/5/2013 09:25:45, 155584 bytes

  Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_054F1025&REV_04\3&115 83659&0&E8
  Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 08:41:11, 53248 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 08:41:11, 325120 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 08:41:37, 343040 bytes

  Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C01
  Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C01&SUBSYS_054F1025&REV_04\3&115 83659&0&FA
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 08:45:45, 12352 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (Vietnamese), 7/14/2009 08:45:46, 48720 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 08:52:21, 24128 bytes
  Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7601.18231 (Vietnamese), 8/5/2013 09:25:45, 155584 bytes

  ko biết có chơi dc ko bạn?

 6. #246
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  [QUOTE="lymo169"]System Information
  ------------------
  Time of this report: 7/28/2015, 11:40:11
  Machine name: KUN-PC
  Operating System: Windows 7 Home Basic 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150316-1654)
  Language: Vietnamese (Regional Setting: Vietnamese)
  System Manufacturer: Acer
  System Model: Aspire 4830
  BIOS: InsydeH2O Version V1.07
  Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz (4 CPUs), ~2.3GHz
  Memory: 4096MB RAM
  Available OS Memory: 3948MB RAM
  Page File: 3067MB used, 95798MB available
  Windows Dir: C:\Windows
  DirectX Version: DirectX 11
  DX Setup Parameters: Not found
  User DPI Setting: Using System DPI
  System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
  DWM DPI Scaling: Disabled
  DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode

  ------------
  DxDiag Notes
  ------------
  Display Tab 1: No problems found.
  Sound Tab 1: No problems found.
  Input Tab: No problems found.

  --------------------
  DirectX Debug Levels
  --------------------
  Direct3D: 0/4 (retail)
  DirectDraw: 0/4 (retail)
  DirectInput: 0/5 (retail)
  DirectMusic: 0/5 (retail)
  DirectPlay: 0/9 (retail)
  DirectSound: 0/5 (retail)
  DirectShow: 0/6 (retail)

  ---------------
  Display Devices
  ---------------
  Card name: Intel(R) HD Graphics 3000
  Manufacturer: Intel Corporation
  Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
  DAC type: Internal
  Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_054F1025&REV_09
  Display Memory: 1760 MB
  Dedicated Memory: 128 MB
  Shared Memory: 1632 MB
  Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
  Monitor Name: Generic PnP Monitor
  Monitor Model: unknown
  Monitor Id: INL0017
  Native Mode: 1366 x 768(p) (59.996Hz)
  Output Type: Internal
  Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumd3 2,igd10umd32,igd10umd32
  Driver File Version: 9.17.0010.3517 (English)
  Driver Version: 9.17.10.3517
  DDI Version: 10.1
  Driver Model: WDDM 1.1
  Driver Attributes: Final Retail
  Driver Date/Size: 3/20/2014 22:40:46, 12617728 bytes
  WHQL Logo'd: Yes
  WHQL Date Stamp:
  Device Identifier: {D7B78E66-4256-11CF-287E-4525B7C2C435}
  Vendor ID: 0x8086
  Device ID: 0x0116
  SubSys ID: 0x054F1025
  Revision ID: 0x0009
  Driver Strong Name: oem16.inf:Intel.Mfg.NTamd64:iSNBM0:9.17.10.3517:di di:

 7. #247
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  cập sao v bạn,đập cái này mua cái khác hay làm gì để cập nhật đây?Mà sao mình cập nhật thông tin computer mà nó ko đổi thành hội viên v bạn

 8. #248
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  18
  Trích dẫn Gửi bởi lymo169
  cập sao v bạn,đập cái này mua cái khác hay làm gì để cập nhật đây?Mà sao mình cập nhật thông tin computer mà nó ko đổi thành hội viên v bạn
  Phải có hơn 100 bài viết bạn nhé !

 9. #249
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  [QUOTE="NTMP_38313"]um, bản chính kéo đi e :antavaodau:[IMG]smiles/smilev/beat_shot.gif[/IMG][IMG]smiles/smilev/beat_shot.gif[/IMG][IMG]smiles/smilev/beat_shot.gif[/IMG]

 10. #250
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0
  sao không có thuốc chủ thớt....down game ve cai xong ko vao dc game[IMG]smiles/smilev/cry.gif[/IMG][IMG]smiles/smilev/cry.gif[/IMG][IMG]smiles/smilev/cry.gif[/IMG][IMG]smiles/smilev/cry.gif[/IMG]

Trang 25 của 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 15232425262735 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. Crysis 2 [Action|1 link]
  Bởi wevi trong diễn đàn Download Game Offline Hành Động
  Trả lời: 263
  Bài viết cuối: 09-29-2016, 12:17 AM
 2. [PC] ARK Survival Evolved + Updates (Action/Adventure/RPG/2015)
  Bởi lrocre trong diễn đàn Download Game Offline Hành Động
  Trả lời: 583
  Bài viết cuối: 09-28-2016, 08:36 PM
 3. [PC] Samurai Warriors 4-II + Updates DLC [Action/2015]
  Bởi dudung94 trong diễn đàn Download Game Offline Hành Động
  Trả lời: 356
  Bài viết cuối: 10-01-2015, 03:38 AM
 4. [PC] Battlefield Hardline + Updates FIX [Action|2015]
  Bởi sxs6 trong diễn đàn Download Game Offline Hành Động
  Trả lời: 393
  Bài viết cuối: 08-20-2015, 01:45 AM
 5. [PC] Far Cry 4 + Updates [Action|2014]
  Bởi Minhpham.mng trong diễn đàn Download Game Offline Hành Động
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-12-2014, 03:23 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •