Như tiêu đề
Minh có đọc qua 1 bài viết trên web chiaseit
và thấy bạn BAKA bảo rằng do save Ba Đờ Mờ 100% mới bị crash
mong bạn đó upload save ạ !
hoặc ai có save ko bị crash cho mình xin ạ !
Cảm ơn các bạn