Minh Can Xin Addon
Tank Co nhiu chieu nhu Cầm Ma Nữ Cầm Súng V.V
Zombie Thường Có Những Con Đật Biệt Như Đội Lửa Trên Đầu Đội Bom Tàng Hình
Còn Về Còn Người Thì Có Lệnh
!buy
!perks V.V
- addon !perks (tăng 3 kỹ năng ban đầu) đã việt hóa
Khi bắn infected hoặc tank thì hiển thị máu và damage
- Tank đặt biệt có màu khác và có nhiều máu hơn 1 lần spawn 2 em
- Cửa safe chỉ được mở khi đã đủ đồng đội tránh tình trạng rush