Norman Malware Cleaner là một tiện ích giúp nhận dạng và loại bỏ những malware (chương trình độc hại).

Lưu ý rằng Norman Malware Cleaner không nên được sử dụng như một sự thay thế cho việc phòng chống virus, nhưng phần nào cũng là một công cụ giúp hệ thống an toàn trước nguy cơ nhiễm virus.
Các chức năng chính :

Giúp loại bỏ những ứng dụng bị nhiễm virus đang chạy
Gỡ bỏ những lây nhiễm khỏi ổ đĩa
Phục hồi chính xác giá trị của registry
Gỡ bỏ những tham chiếu được tạo ra bởi malware
Norman Malware Cleaner sẽ nhận dạng ra các loại virus : Agent, Bagle, Blaster,Bzub, Cimuz, Dloader, Dumaru, Feebs, Haxdoor, JS/Small, Lovgate, Mitglied,Mydoom,Mytob, Navipromo, Netsky, Newdotnet , Renos ,OnlineGames ,Rootkit ,Sasser, Sircm, Sdbot ,Small.KI, Smalltroj ,Sober,Sobig, Spyaxe, Spybot, Spywad, Startpage, Stration, Swen, Tibs, Yaha, Zafi ,Zlob ,Zotob.
Chú ý :
-Để Norman Malware Cleaner hoạt động tốt nhất, bạn nên chọn chế độ Safe mode trước khi chạy trương trình này. (F8 khi máy boot)
Hỗ trợ hệ thống : Windows 98, Me, NT, 2000, XP, Vista và Server 2003
Download:


Mã:
http://upfile.vn/d4eI