M tải phan mem lockdown pro về nó chỉ khóa đc. Chứ vẩn gở bỏ đc . Vay ai có pm naào xin hdaẩn m với