Chắc hẳn có đôi lần bạn đặt mật khẩu cho File Word hoặc Excel của mình, rồi một ngày đen trời bạn quên béng, hay lụm lặt đâu đó 1 file về mở ra thì có pass! Bạn sẽ làm gì??? tốt nhất là nên tự phòng thân cho mình một cái ” tool” để gặp tình huống mà “Xử đẹp” chứ và cái mà bạn cần chỉnh là Office Password Recovery Toolbox.

Đặc biệt đây là bản đã được tiêm thuốc của 1 thành viên bên REA Online VN. Hiện nay kiếm thuốc cho em này rất khó vì nó đòi hỏi xác thực bản quyền trên sever của nó.

Đầu tiên bạn down theo link bên dưới về được 1 file, giải nén ra chạy file OPRTbox.exe

[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?r66381gb7ur8t21[/DOWNLOAD]​
Giao diện chính của em nó như sau ( Rất đơn giản)

Mở ra và trỏ tới file cần gỡ pass, nhấn chứ Remove em nó sẽ kết nối lên máy chủ và mở pass trên này, sau đó sẽ tạo 1 File đã được gỡ pass, nằm trong thư mục cùng cấp với file ban đầu, có tên Sample_Fixed. Mở ra và tậ hường kết quả!!