Windows 8 có khả năng tự điều chỉnh số hàng hiển thị các ứng dụng trong Start Menu tùy theo độ phân giải, tuy nhiên mặc định Windows 8 chỉ có thể hiển thị tối đa 5 hàng ứng dụng. Nếu bạn đang sử dụng màn hình có độ phân giải lớn thì sẽ thấy có rất nhiều khoảng trống lãng phí.


Với thủ thuật tùy chỉnh Registry sau, bạn có thể nâng số lượng hàng ứng dụng để thuận tiện hơn khi thao tác trên Start Menu của Windows 8.

Đầu tiên, trong hộp thoại Start Search bạn gõ regedit để tiến hành chỉnh sửa Registry của Windows.

Tìm đến khóa:


\HKEY_Current_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\ImmersiveShell\Grid

Khóa này nằm ở cột bên trái và nhấp đúp vào khóa Layout_MaximumRowCount sau đó thay đổi giá trị ở trường Value data bằng số hàng mà bạn muốn hiển thị trong Start Menu (giá trị mặc định là 5).

Sau khi đã chỉnh sửa xong, bạn lưu lại và khởi động lại hệ thống để thấy sự thay đổi.

Bạn có thể cân chỉnh tùy theo độ phân giải để lựa chọn số hàng cho phù hợp với độ phân giải mình đang sử dụng.