Đề bài: Anh/chị hãy viết 1 bài văn nghị luận về vấn đề Bạo hành trong gia đình và xã hội
Gợi ý


1. Giải thích thế nào là bạo hành (Bạo hành là một hành động vũ phu, bất chấp công lí, đạo lí làm tổn thương đến tinh thần và thể xác của người khác).

2. Những biểu hiện của nạn bạo hành ngày nay: Lăng mạ, day nghiến, xúc phạm, chà đạp, đánh đập, tra tấn,..

Thực trạng ngày nay: nạn bạo hành diễn ra không ít, ở nhiều nơi (dẫn chứng thực tế)

3. Bạo hành là một hành động xấu xa, cần lên án

- Bạo hành trong gia đình gây nên mối bất hòa làm ảnh hưởng đến sự bền vững của gia đình, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ em, tổn thương tình cảm và lòng tự trọng.

- Bạo hành trong xã hội ảnh hưởng đến tâm lí, nhận thức & ứng xử của con người.

4. Thái độ của bản thân trước nạn bạo hành hiện nay.

5. Bài học nhận thức về nạn bạo hành trong gia đình và xã hội.