Suy nghĩ tập thể là 1 cách làm việc theo nhóm thường dùng để tiếp nhận 1 số lượng lớn các ý tưởng trong 1 khoảng thời gian ngắn. Quá trình này khuyến khích các thành viên của nhóm tự do suy nghĩ và đưa ra càng nhiều càng tốt các ý kiến để, trên cơ sở đó, xây dựng 1 ý tưởng chung. Các nhà quản lý tìm thấy trong cách suy nghĩ tập thể 1 công cụ có giá trị cho việc hình thành các ý tưởng mang tính sáng tạo. Dưới đây là các bước của quá trình này...

<span style="text-decoration: underline">1. Giới thiệu

Bạn có thể sử dụng định nghĩa nêu trên để giải thích cách suy nghĩ tập thể cho cả nhóm. Nếu cách làm này còn mới mẻ đối với cả nhóm thì bạn nên tìm ra 1 ví dụ và thực hiện 1 bài tập thực tiễn. Bắt chước theo quy trình sau: đưa ra cho nhóm 1 tình huống ko thường gặp, khuyến khích họ đưa ra các ý tưởng mang tính sáng tạo. VD: "hãy đưa ra các phương thức khuyến khích tham dự các trận đấu bóng đá vào chủ nhật". Hãy ghi lại tất cả các phương thức được nêu ra.

<span style="text-decoration: underline">2. Trình bày các hướng dẫn cho việc suy nghĩ tập thể
Tiếp theo bài tập khởi động này, bạn có thể trình bày tiếp hoặc gợi ra cho nhóm 4 hướng dẫn sau đây cho việc suy nghĩ tập thể đạt được hiệu quả:
* cư xử cởi mở (ko đánh giá)
* tùy ý
* khuyến khích về số lượng (mọi ý tưởng đều được chấp nhận)
* xây dựng tiếp trên cơ sở ý tưởng của người khác
Bây giờ bạn có thể sẵn sàng tập trung vào nhiệm vụ được giao.

3. Trình bày vấn đề
Trình bày sao cho cả nhóm hiểu được vấn đề nêu ra. Nếu cần có thể dành thời gian nói thêm những gì mà bạn muốn thấy và khuyến khích mọi người đưa ra quan điểm.

4. Hãy chỉ định 1 thư ký
Người thư ký sẽ ghi lại tất cả những ý tưởng được nêu ra. Khi có thêm 1 người ghi chép lại những ý kiến tham gia, bạn sẽ được rảnh tay hơn để điều khiển quá trình làm việc.

5. Trình bày lại vấn đề
Có nhiều cách để soát lại vấn đề và nên khuyến khích các thành viên xem xét lại vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau. Hãy ghi lại các tình huống khác nhau đó, mở đầu bằng "Làm thế nào..."

6. Lựa chọn các ý kiến
Từ những ý kiến khác nhau, nhóm sẽ quyết định giữ lại những điểm dễ chấp nhận nhất. Sắp xếp lại các ý kiến được giữ lại cho cả nhóm.

7. Ghi chép lại các ý kiến tham gia
Hãy ghi lại mọi ý tưởng và đánh số. Các số này sau đó sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc tham khảo của những người tham dự.

8. Hãy tìm kiếm các vấn đề tương tự
Khi việc sáng tạo của nhóm đã xong, các thành viên phải xác định những ý kiến nào là giống nhau. Hãy ghi ý kiến mới kết hợp với những điểm này hoặc loại bỏ những điểm tương tự.

9. Phân loại các ý tưởng
Các ý tưởng sẽ được chia làm 3 nhóm
* ko thể: những cái rất ít khi làm được
* ko chắc có: những cái mà rất ít hy vọng thực hiện nhưng cũng ko thể loại bỏ ngay trong bước này
* có khả năng: những cái mà bạn có thể dùng và quan tâm ngay

10. Sắp xếp thứ tự ưu tiên
Khi bạn đã xác định những cái có khả năng và loại bỏ những cái ko chắc chắn, bây giờ bạn có thể phân loại thứ tự ưu tiên các ý tưởng và phát triển nó thành 1 kế hoạch hành động.</span></span>