<div>

Chris Schlerf, tham gia vào BioWare năm 2013 với cương vị viết Mass Effect: Andromeda, đã thông bố trên Twitter là anh đã chính thức rồi studio BioWare và chuyển về làm cho Bungie, cha đẻ của Halo.
</div>

<div>

Schlerf là nhân vật cấp cao thứ 2 rời khỏi BioWare trong thời gian gần đây. Tháng vừa rồi tay viết chính của dùng Dragon Age, David Gaider cũng đã rời khỏi BioWare. Tương lai của Andromeda sẽ ra sao, khi BioWare lại đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân lực như thế này?
</div>