em là mem mới em có vào xin nick trong mục : Premium Accounts - Nick VIP
mọi người đều nói là like xong để lại comment nhưng em không tìm được nút like
Moi ng chỉ em với ạ tks!