<div>

Như một thường lệ, CS đã tung bản DLC tăng mức độ bạo lực cũng như tính chân thực trên chiến trường Total War. Giờ đây bạn có thể thấy rõ sự đau đớn của 1 người lính chết cháy, 1 dòng sông máu, những bộ phận bị tách rời, hay sự nôn mửa không thể chịu nổi của 1 chiến trường đầy máu thịt

Hình ảnh:

​</div>