1 lỗ hổng trong lol cho phép sử dụng trình duyệt web để truy cập vào cửa hàng trong game và lấy đó làm phương tiện trung gian hack tài khoản của người chơi khác đang được tiến hành điều tra bởi Riot.

Theo như 1 số người bị nạn trên Reddit, lỗ hổng đó cho phép 1 người dùng truy cập vào cửa hàng LoL bằng trình duyệt web thay vì phải vào game. Với ID của 1 người dùng khác, cũng như lượt cập mùa đó, kẻ gian có thể thực hiện các giao dịch RP và IP trên danh nghĩa người dùng đó.

Phía đại diện Riot đã lên tiếng và đang cố gắng giải quyết vấn đề này:
" Chúng tôi đang sữa nó,hiện tại chúng tôi không thể đưa ra chi tiết về lỗ hổng hay giải thích mà các bạn Reddit yêu cầu", ông ấy nói thêm, " Những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là xem xét lại ai đã bị tấn công và trã về số RP và IP đã bị mất của người đó"

"Mặc dù vụ việc này có dính liếu đến của hàng trong Game, nhưng chúng tôi xin đảo bảo là không có bất cứ thông tin cá nhân nào của các bạn bị đánh cắp. Dữ liệu của các bạn vẫn an toàn"

Dịch và biên dịch: shintegu
Theo PCGamer​