Người dùng PC và Xbox one đã có thể download miễn phí bản DLC Assassin’s Creed: Unity Dead Kings. Người dùng PS4 sẽ có thể download DLC vào sáng 14/1.

<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/2xETtF_iIms?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>​

View more random threads: