Các game thủ PC ai cũng vui mừng khi biết bản 5 của dòng game huyền thoại GTA sẽ có mặt trên PC vào 27/1/2015. Nhưng nếu h đây bạn truy cập GTA V trên Steam thì ngày phát hành đã được chuyền từ 27/1 sang đầu 2015. Liệu Rockstar có quá chủ quan về tiến trình port game nên đã dẫn đến sự thay đổi thời gian này, hiện tại chúng ta chỉ có thể đợi thông tin thêm từ Rockstar.
GTA V Steam:
GTA V
Tìm và viết thông tin: shintegu