Trường Y khoa và Sức khỏe cộng đồng tại Đại học Wisconsin - Madison có thời hạn nộp đơn vào ngày 1 tháng 11. Phí nộp đơn tại Đại học Wisconsin - Madison là $ 75. Học phí của nó là toàn thời gian: $ 31,429 (trong tiểu bang) và toàn thời gian: $ 42,285 (ngoài tiểu bang). Tỷ lệ giảng viên-sinh viên tại Đại học Wisconsin - Madison là 1,6: 1. Trường Y và Y tế công cộng có 1.622 giảng viên toàn thời gian và bán thời gian cho nhân viên.

Đại học Wisconsin - Trường Y tế Công cộng và Y tế Madison, trường y khoa công cộng và y tế công cộng đầu tiên trong nước, cung cấp nhiều chương trình cấp bằng sức khỏe khác nhau. Ngoài MD, MD / MPH (chủ của y tế công cộng), và MD / Ph.D. độ, trường điều hành các chương trình bao gồm một Chương trình Tư vấn Di truyền, Trường Công nghệ X quang và Siêu âm (Sonography).

Trường Y khoa và Sức khỏe cộng đồng của Đại học Wisconsin gửi sinh viên y khoa của mình đến các cộng đồng trên toàn tiểu bang để huấn luyện, luân chuyển lâm sàng và dự phòng. Trong Madison, trường sử dụng Bệnh viện Đại học Wisconsin và Phòng khám như một bệnh viện giảng dạy, cũng như Bệnh viện William S. Middleton Veterans Memorial , Bệnh viện Meriter , và Bệnh viện St Mary . Sinh viên MD có thể chọn để tập trung giáo dục của họ thông qua hai chương trình: Học viện Y học nông thôn Wisconsin (WARM) và đào tạo về Y học đô thị và Y tế công cộng (TRIUMPH).

Giảng viên của trường tích cực tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu khác nhau và trường có hơn 30 viện nghiên cứu, bao gồm Trung tâm nghiên cứu và can thiệp thuốc lá và Trung tâm nghiên cứu linh trưởng quốc gia Wisconsin. Học sinh y khoa có cơ hội tác động đến các cộng đồng trên khắp tiểu bang thông qua Chương trình Đối tác Wisconsin, điều hành các sáng kiến ​​về sức khỏe và các dự án nghiên cứu và được Blue Cross và Blue Shield United của Wisconsin hỗ trợ.