Biểu mẫu tố tụng dân sự mới nhất
Các biểu mẫu luathoabinh.com/Dan-su trong tố tụng án dân sự mới được ban hành, đơn khởi kiện vụ án dân sự, đơn khởi kiện tranh chấp án dân sự, mẫu đơn khởi kiện, mẫu đơn xin ly hôn, Biên bản chứng nhận sự tự nguyện ly hôn và hài hòa thành, thông báo về sự việc thu thập được dữ liệu, chứng cứ, đưa ra quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận dữ liệu, chứng cứ

Mẫu số 02-DS Biên bản lấy lời khai của đương sự

Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Mẫu số 04-DS thông báo nộp tiền tạm ứng Chi phí tố tụng

Mẫu số 05-DS quyết định cân nhắc, đánh giá và thẩm định tại chỗ

Mẫu số 06-DS ra quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 07-DS Đơn nhu yếu tòa án nhân dân ra quyết định cấu thành giá gia tài

Mẫu số 08-DS quyết định định giá tài sản và Thành lập hội đồng cấu thành giá

Mẫu số 09-DS ra quyết định biến hóa thành viên hội đồng định giá

Mẫu số 10-DS Biên bản cấu thành giá gia tài

Mẫu số 11-DS Biên bản không xúc tiến cấu thành giá được gia sản

Mẫu số 12-DS đưa ra quyết định nhu yếu cung cấp dữ liệu, chứng cứ

Mẫu số 13-DS quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

Mẫu số 14-DS thông báo về sự tích lũy được dữ liệu, chứng cứ

Mẫu số 15-DS quyết định buộc xúc tiến phương án đảm bảo an toàn (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 16-DS đưa ra quyết định buộc thực thi biện pháp bảo đảm (dành cho cộng đồng sơ thẩm và cộng đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 17-DS quyết định vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 18-DS đưa ra quyết định áp dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho cộng đồng xét xử sơ thẩm & cộng đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 19-DS ra quyết định biến đổi phương án khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 20-DS ra quyết định biến hóa giải pháp hỏa tốc trong thời điểm tạm thời (dành cho hội đồng sơ thẩm & cộng đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 21-DS quyết định huỷ bỏ giải pháp hỏa tốc tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 22-DS ra quyết định huỷ bỏ biện pháp hỏa tốc tạm thời (dành cho cộng đồng sơ thẩm & cộng đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 23-DS Đơn khởi kiện

Mẫu số 24-DS Giấy chứng thực đã nhận được đơn khởi kiện

Mẫu số 25-DS thông tin chuyển đơn khởi kiện

Mẫu số 26-DS thông báo nhu cầu sửa đổi, bổ trợ đơn khởi kiện

Mẫu số 27-DS thông báo trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 28-DS đưa ra quyết định xử lý khiếu nại, kiến nghị việc hoàn trả đơn khởi kiện

Mẫu số 29-DS thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Mẫu số 30-DS thông tin về việc thụ lý vụ án

Mẫu số 31-DS thông tin về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ & hòa giải

Mẫu số 32-DS thông tin về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu số 33-DS thông tin hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ & hòa giải

Mẫu số 34-DS Biên bản hài hòa

Mẫu số 35-DS Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu số 36-DS Biên bản hoà giải thành

Mẫu số 37-DS Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hài hòa thành

Mẫu số 38-DS ra quyết định công nhận sự thoả thuận của rất nhiều đương sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 39-DS đưa ra quyết định công nhận sự thoả thuận của không ít đương sự (dành cho hội đồng xét xử)

Mẫu số 40-DS đưa ra quyết định công nhận chấp thuận ly hôn & sự thỏa hiệp của rất nhiều đương sự

Mẫu số 41-DS ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 42-DS đưa ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho hội đồng xét xử)

Mẫu số 43-DS ra quyết định tiếp tục xử lý vụ dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 44-DS quyết định tiếp tục xử lý vụ án dân sự (dành cho cộng đồng xét xử)

Mẫu số 45-DS ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 46-DS ra quyết định đình chỉ xử lý vụ án dân sự (dành cho hội đồng xét xử)

Mẫu số 47-DS quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 48-DS Biên bản phiên tòa sơ thẩm

Mẫu số 49-DS đưa ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử

Mẫu số 50-DS quyết định tạm dừng phiên tòa