<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/NvHgao19xro?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/YZo50QXT2gA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/KggibHHzANY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

.....

Danh sách tên bài hát :

 • Piercing Light (Mako Remix)
 • Edge of Infinity (Minnesota Remix)
 • Welcome to Planet Urf (Jauz Remix)
 • PROJECT: Yi (Vicetone Remix)
 • Flash Funk (Marshmello Remix)
 • Let The Games Begin (Hyper Potions Remix)
 • Worlds Collide (Arty Remix)
 • The Glory (James Egbert Remix)
 • The Boy Who Shattered Time (MitiS Remix)
 • Lucidity (Dan Negovan Remix)
 • Silver Scrapes (ProtoShredanoid Remix)


WARSONGS
Warsongs tập hợp những bản nhạc đã được chỉnh sửa lại theo phong cách mới nhất, sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trong mùa giải 2016. Và đương nhiên, các bạn có thể tải toàn bộ album này miễn phí tại đây.Mã:
http://l3cdn.riotgames.com/music/warsongs/Warsongs_-_League_of_Legends.zip
Nguồn : Lienminh.Garena