Chương trình có thể trích ra âm thanh, hình ảnh, các đoạn clip từ các film Flash. SWF Decomplier còn có thể biên dịch lại các đoạn mã và chuyển chúng thành dạng code có thể đọc được.

Sau khi đã cài đặt Sothink SWF Decompiler, một nút nhấn nhỏ Decomplier sẽ xuất hiện trên thanh toolbar của Internet Explorer. Khi bạn duyệt các trang Web có chứa flash, click vào nút Decomplier hoặc nhấp chuột phải chọn "Sothink SWF Decompiler" để tải file Flash về.
Sothink SWF Decompiler có thể phân tích và biên dich lại Flash movies. Chương trình có thể đưa ra các object vào các nhóm khác nhau như: hình ảnh, âm thanh, font, văn bản, sprite, nút nhấn và khung hình. Đặc biệt, Sothink SWF Decompiler tạo ra các đoạn mã ngắn gọn từ việc biên dịch lại và đưa chúng về dạng code được dánh dấu trong 1 cửa sổ.

Với việc sử dụng Sothink SWF Decompiler bạn có thể tìm thấy hầu như mọi thứ có trong các film Flash.

Sothink SWF Decompiler có thể trích ra các hình ảnh, âm thanh, font, sprite, font, text và các đoạn mã từ film Flash. Bên cạnh định dạng SWF, bạn có thể trích xuất thành các định dạng khác nhau để sử dụng trong các ứng dụng khác.
Những tấm ảnh mà bạn trích xuất cóthể lưu lại dưới dạng jpeg hoặc bmp. Âm thanh có thể lưu dưới dạng mp3 hoặc wav. Các đoạn mã thì có thể xuất thành các file text.

Chức năng
* Chuyển đổi SWF thành FLA một cách nhanh chóng.
* Biên dịch lại Flash Movie (swf, exe) .
* Có thể chuyển đổi và biên dịch file SWF mọi phiên bản thành file FLA(6.0 or 7.0 or 8.0 ).
* Biên dịch lại, tríchxuất tất cả các thành phần của film Flash thành từng nhóm riêng như : shape, hình ảnh, âm thanh, font, text, Sprite, các nút nhấn,các khung hình và các đoạn code.
* Hỗ trợ AS2.0 .
* Cung cấp SWF Catcher cho Firefox và IE.
* Hỗ trợ việc chuyển file swf thành file fla.
* Hỗ trợ việc trích xuất ActionScript thành file có định dạng .as.
* Hỗ trợ chuyển đổi swf có chứa video thành file FLA.
* Có thể trích ra file video từ film Flash và lưu lại với định dạng *.flv.
* Bên cạnh việc chuyển text thành text, Sothink SWF Decompiler còn có chức năng chuyển text tĩnh thành các mẫu.
* Có thể xem các film Flash
* Giao diện thân thiện.


[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?04c4gd5f8cc3cks[/DOWNLOAD + PASS]​