Hầu hết các website manga có chế độ đọc truyện online khá tốt. Nhưng các trang web này không cung cấp tính năng download từng chương hay nguyên bộ truyện về. DomDomSoft Manga Downloader sẽ giúp bạn download các tập truyện đó từ các website đó.

Tính năng của
DomDomSoft Manga Downloader: dễ sử dụng và giao diện trực quanTrang chủ
http://blog.domdomsoft.com/

Tải về
[DOWNLOAD]DomDomSoft Manga Downloader 4.9.2 [/DOWNLOAD]


View more random threads: