Rollback Rx là một hệ thống mạnh mẽ khôi phục lại tiện ích cho phép người dùng gia đình và các chuyên gia CNTT để dễ dàng khôi phục lại một máy tính vào một thời gian trước khi sự kiện nào đó xảy ra. Rollback Rx làm cho nó dễ dàng cho người dùng của tất cả các cấp độ kỹ năng để nhanh chóng và dễ dàng sửa chữa các vấn đề PC - tiết kiệm thời gian, tiền bạc và PC trouble.RollBack Rx là linh hoạt và có thể được sử dụng để bảo vệ máy tính của bạn bằng nhiều cách khác nhau, và giải quyết các vấn đề liên quan đến máy tính nhất .

Rollback Rx ® nổi bật:


• Rollback Rx không ảnh hưởng đến tốc
• Có thể được điều khiển từ xa quản lý và triển khai (Enterprise Version)
• Rollback Rx ™ chỉ mất 0,1% của tổng số không gian đĩa cứng.
• Hỗ trợ hầu như bức ảnh chụp không giới hạn.
• Đưa ít hơn 3 giây để tạo ra một snapshot mới.
• Tạo ra một bản chụp hệ thống hoàn chỉnh mà không cần khởi động lại hệ thống.
• Tạo ảnh chụp mới bằng tay, tự động hoặc theo tập tin thực thi.
• Khôi phục hỏng hoặc đã bị xóa từ bất kỳ bức ảnh chụp một cách dễ dàng và nhanh chóng.
• Hoàn nguyên lịch sử tập tin từ bất kỳ các 60.000 bức ảnh chụp.
• Phục hồi một hệ thống hoàn toàn bị rơi vào bất kỳ ảnh chụp trong vài giây.
• Phục hồi một hệ thống hoàn toàn bị rơi với các dữ liệu cho đến thứ hai của vụ tai nạn.
• Phục hồi toàn bộ hệ thống với bất kỳ 60.000 bức ảnh chụp.
• Khôi phục hệ thống cho bất kỳ ảnh chụp với dữ liệu đồng bộ hóa.
• Cấu hình hệ thống tự động khôi phục lại ảnh chụp nhanh của sự lựa chọn của bạn.
• Giao diện tùy biến cao - ẩn giao diện chương trình từ người sử dụng.
• Bao gồm quản lý năng động, không gian đĩa. Giải phóng không gian đĩa không sử dụng khi xóa các bức ảnh chụp.
• Có thông minh không gian đĩa giám sát, thông báo người dùng về cách sử dụng không gian đĩa của mỗi ảnh chụp.
• Cung cấp điều khiển truy cập linh hoạt và mạnh mẽ.
• Hỗ trợ đa khởi động hệ thống và VM Ware.
• Bao gồm các lựa chọn bảo vệ đa phân vùng.
• Kết hợp chặt chẽ của các cơ sở nhanh chóng thiết lập lại hệ thống.
• Cung cấp chi tiết chương trình hoạt động khai thác gỗ.
• Hỗ trợ tất cả các lựa chọn ngành công nghiệp triển khai tiêu chuẩn.
• Cung cấp hoàn toàn rảnh tay, cài đặt nền im lặng.
• Có thể thay đổi trong khi cài đặt. Tùy biến các chương trình sau khi cài đặt.

<div style="text-align: center">


http://horizondatasys.com/Files/Rollback_Rx_v10/downloads/Rollbackv0-20130115.zip

http://horizondatasys.com/Files/Rollback_Rx_v10/downloads/Rollbackv0-20130115.zip
PATHhttps://www.kleii.com/f/50a3893a8825677a33000bcb
</div>