[COLOR=rgb(0, 59, 101)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Program Version: 17.6.13
Language: Russian, English and other

Hỗ trợ hệ thống:[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="color: rgb(0, 179, 0)">Tất cả Windows từ XP tới 10 (32bit-64bit)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
DriverPack Solution - chương trình phổ biến nhất để tự động cài đặt, nâng cấp, và tìm kiếm các trình điều khiển. Đó là một người quản lý linh hoạt để cài đặt trình điều khiển cho tất cả các phiên bản của Windows. Không giống như các tính năng tích hợp sẵn trong Windows 7 bản cập nhật trình điều khiển chương trình này có thể được sử dụng ngay mà không có Internet, và để tìm kiếm / cài đặt trình điều khiển cho các thiết bị không chỉ Vender phổ biến (như là trường hợp với Windows Update).

Ưu điểm[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]- Giao diện thân thiện và trực quan
- Phân loại điều khiển công nghệ thông minh
- Một số chế độ cài đặt (đối với một chuyên mới làm quen)
- Đa ngôn ngữ : Tiếng Anh, Nga, Ukraina, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Hà Lan, Lithuania
- Kiểm tra sự sẵn có của các phiên bản mới của phần mềm (nhanh chóng và miễn phí nâng cấp)

Tính năng[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]- Hiệu quả và nhanh chóng tìm kiếm các trình điều khiển
- Cài đặt trình điều khiển trên hầu như bất kỳ máy tính, chỉ cần một vài phút
- Tiến hành "hạ cấp" từ Windows Vista lên Windows XP (ngay cả khi các nhà sản xuất đã không được đăng trên trang web của mình các trình điều khiển trong Windows XP)
- Tìm kiếm và tải về các trình điều khiển mất tích từ Internet, theo các thông số thiết lập của trình điều khiển
- Nhanh chóng cập nhật các thiết lập hiện tại của trình điều khiển được cài đặt cho các phiên bản mới hơn
- GHỗ trợ trong việc tạo ra và sử dụng các trình điều khiển cơ sở dữ liệu riêng của bạn

Các gói driver[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
[/COLOR]</span>
 • <ul>
  <li>DP_Biometric_15121
 • DP_Bluetooth_15123
 • DP_CardReader_15123
 • DP_Chipset_15123
 • DP_LAN Intel 5122
 • DP_LAN_0thers_15123
 • DP_LAN_Realtek-NT_15121
 • DP_LAN_Realtek-XP_15092
 • DP_MassStorage_15123
 • DP_Misc_15123
 • DP_Modem_15114
 • DP_Monitor_15123
 • DP_Printer_15084
 • DP_Sound_ADI_15084
 • DP_Sound_CMedia_15123
 • DP_Sound_Conexant_15123
 • DP_Sound_Creative_15115
 • DP_Sound _IDT_15092
 • DP_Sound_Others_15111
 • DP_Sound_VIA_15122
 • DP_Sounds_HDMI_15123
 • DP_Sounds_Realtek_15123
 • DP_Telephone_15123
 • DP_Touchpad_Alps_15123
 • DP_Touchpad_Cypress_15080
 • DP_Touchpad_Elan_15122
 • DP_Touchpad_Others_15121
 • DP_Touchpad_Synaptics_15123
 • DP_TV_Aver_15092
 • DP_TV_Beholder_15080
 • DP_TV_DVB_15080
 • DP_TV_Others_15080
 • DP_Vendor_15123
 • DP_Video_lntel-NT_15123
 • DP_Video_lntel-XP_15101
 • DP_Video_nVIDIA_Server_15122
 • DP_Video_nVIDIA-NT_15123
 • DP_Video_nVIDIA-XP_15123
 • DP_Videos_AMD_Server_15122
 • DP_Videos_AMD-NT_15123
 • DP_Videos_AMD-XP_15080
 • DP_Videos_Others_15080
 • DP WebCam_15123
 • DP_WLAN-WiFi_15123
 • DP_WWAN-4G_15121
 • DP_xUSB_15115
</li>
</ul>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
https://www.fshare.vn/file/O9ZV71CCGWWL
[/COLOR]​