[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">[/COLOR]</span>​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Bộ sưu tập các trình điều khiển từ SamLab cho tất cả Windows x86 / x64 từ Windows 2000 đến Windows 10 chương trình tự động dò tìm phần cứng của bạn và tự động cài đặt các trình điều khiển cần thiết ![/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Bộ sưu tập bao gồm các trình điều khiển mới nhất về ngày phát hành thu thập cá nhân SamLab . Đừng nhầm lẫn phần mềm này với các trình điều khiển gói Bashrat'a - bộ sưu tập SamDrivers mới hơn và ổn định hơn![/COLOR]</span>

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">SamLab lâu đã là thành viên của đội Bashrat có khả năng để biết về tất cả các vấn đề của một trình điều khiển tương tự như các gói để tạo ra thiết lập của riêng của nó là toàn diện nhất và hòa bình .Features : cài đặt trình điều khiển tự động .[/COLOR]</span>

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Cài đặt tất cả các trình điều khiển trên hầu như bất kỳ máy tính chỉ khoảng 5 phút .[/COLOR]</span>

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Các tính năng:[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Tiết kiệm thời gian .[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Sau khi tải về các trình điều khiển một khi không còn cần phải dành nhiều thời gian tìm kiếm các trình điều khiển .[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Bất kỳ trình điều khiển cho máy tính bất kỳ .[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Tất cả các trình điều khiển trên một đĩa DVD - ROM duy nhất![/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Đơn giản hóa việc tải về các trình điều khiển mới từ Internet .[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Khả năng cập nhật trình điều khiển .[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Nâng cấp trình điều khiển hiện với các phiên bản mới hơn.[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành hiện đại ! Là một phiên bản 32 - bit và 64 - ![/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Dễ sử dụng.[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">Giao diện đơn giản và trực quan[/COLOR]</span>

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]<span style="">SamDrivers 16.1 full bao gồm:[/COLOR]</span>
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]DriverPack Solution 16.1 Revision 601 Plus /
Drivers Installer Assistant 6.10.3 /
Snappy Driver Installer 0.3.423 /
DriverX 3.05 + shell backup drivers
Drivers Backup Solution 3.9.0.21 [/COLOR]</span>

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]

[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
https://www.fshare.vn/file/8T79DUWRQ6AQ
[/COLOR]​

View more random threads: