Những cảm biến sức khỏe được gắn trực tiếp vào cơ quan nội tạng thể hiện tiềm năng rất lớn, vì nó có thể đô lường được những tín hiệu điện cực dù là rất nhỏ trong cơ thể, cũng như những chi tiết mà bình thường không thể nhận thấy được. Nhưng có 1 vấn đề là việc cài đặt các thiết bị đó trên những bộ phận mềm, yếu thì rất khó khăn. Chính vì thế 1 nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã đề xuất 1 phương pháp là, những cảm biến bằng "gel", có thể dính vào bất cứ gì nhầy được trải lên như cơ quan nội tạng vậy.
Nhưng các cảm biến này vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, và sẽ còn 1 thời gian khá lâu trước khi sẵn sàng thử nghiệm trên con người. Với khả năng của nó, sau này các nhà nghiên cứu sẽ có thể ghi nhận được những chi tiết nhỏ nhất của hoạt động tim và đảm bạo nó không chịu quá nhìu áp lực. Mặc dù nhiều người sẽ không thích việc có những linh kiện điện tử gắn trong cơ quan của họ, nhưng dẫu sao nó vẫn tốt hơn là thay cả 1 bộ phận.

Dịch và biên dịch: shintegu
Theo Engadget​