Nếu các bạn để ý thì từ phiên bản Google Chrome 16 trở đi thì các flash (*.swf) có nền trong suốt (transparent) sẽ bị mặc định hiển thị thành nền màu đen, và đối với các flash khác dù không có nền trong suốt vẫn bị ảnh hưởng nếu có để wmode là transparent, trước khi load sẽ hiện một màu đen, sau khi load xong mới hiện flash đó.

Bản thân file flash đó không có lỗi vì test trên FF, IE, Saf, Ope đều hiện thị bình thường, nhưng đây cũng không gọi là một lỗi của Chrome, tuy vậy nó khá "mất mỹ quan đô thị" Vì thế nếu bạn nào muốn fix vấn đề này có thể thực hiện mẹo sau:

+ Các file flash chèn vào phải có thuộc tính type="application/x-shockwave-flash" trong thẻ embed.
+ Thay thể thuộc tính wmode='transparent' (trong suốt) thành wmode='opaque' (mờ)

Một số flash yêu cầu wmode='transparent' cho hiển thị với các zindex có thể hoạt động không đúng nữa (chưa kiểm tra) nhưng vấn đề nền đen "mất thẩm mỹ" đã được giải quyết!