Đây là bản 720p mình tải từ Youtube
Dung lượng 850Mb/ Added recovery

Link youtube bạn nào muốn xem online


Mã:
youtu.be/DJMzmXpzz4A
<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/JMzmXpzz4A?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>Download:Mã:
http://upfile.vn/3156~f

pass: chiaseit.vn